วัดปากห้วยไม้งาม ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก

 วัดปากห้วยไม้งาม

 

         วัดปากห้วยไม้งาม ตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ บ้านปากห้วยไม้งาม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับถนนซอย ทิศใต้ติดต่อกับถนนซอย ทิศตะวันออกติดต่อกับลำห้วย ทิศตะวันตกติดต่อกับที่ดิน นายเฮง นางต่อม โดยมี น.ส. ๓ เป็นหลักฐาน

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี ศาลการเปรียญกว้าง ๑๘.๓๐ เมตร ยาว ๒๑.๒๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๕ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ สำหรับปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปปูนปั้น ๒ องค์ อยู่ที่ศาลาการเปรียญ พระพุทธรูปทองเหลือง ๑ องค์ อยู่ที่กุฏิสงฆ์

         วัดปากห้วยไม้งาม สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๖ มีนามตามชื่อบ้านวัดนี้เดิมนั้นตั้งแอยู่ระหว่างแม่น้ำปิงกับลำห้วยไม้งาม ต่อมาถูกน้ำเซาะตลิ่งพังเข้ามาเรื่อย จึงได้ย้ายเสนาสนะมาจัดสร้างขึ้น ณ ที่ตั้งปัจจุบัน มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๗ รูป สามเณร ๔ รูป มีโรงเรียนประถมศึกษาของราชการตั้งอยู่ในวัดนี้ด้วย