วัดบ้านปูน ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก

   วัดบ้านปูน      

 

 

         วัดบ้านปูน ตั้งอยู่ที่บ้านปูน หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับหมู่บ้านประชาชน ทิศใต้ตืดต่อกับหม่าบ้านประชาน ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนริมแม่น้ำปิง ทิศตะวันตกติดต่อกับถนนสาธารณะ

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ำปิงทางฝั่งตะวันตก โดยมีถนนกั้นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำภายในวัดมีถนนผ่านกลางจากทิศตะวันออกไปทะลุทางทิศตะวันตก แบ่งที่วัดออกเป็น ๒ ส่วน อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๕ หอสวดมนต์กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๔ เมตร พ.ศ. ๒๕๑๙ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง

         วัดบ้านปูน สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณพ.ศ. ๒๔๐๐ มีนามตามชื่อบ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๖ รูป สามเณร ๖ รูป