วัดดอนมูลชัย ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก

 วัดดอนมูลชัย

 

 

         วัดดอนมูลชัย ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๙ บ้านหัวเดียด ถนนรามคำแหง ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๗.๒๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๑๐๓ วา ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศใต้ยาว ๑๒๐ วา ติดต่อกับถนนรามคำแหง ซอย ๕ ทิศตะวันออกยาว ๖๐ วา ติดต่อกับถนนหัวเดียดอุทิศ และที่มีการครอบครอง ทิศตะวันตกยาว ๕๖ วา ติดต่อกับบ้านเรือนประชาชน โดยมีโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๓๐ เป็นหลักฐาน และมีที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๓๗.๒๐ ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ ๖๔๒๙

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๙๘ กุฎีสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ๓ หลัง เป็นตึกคอนกรีต ๒ ชั้น ๑ หลัง

         วัดดอนมูลชัย สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๔ เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดสันป่าข่อย” เนื่องจากมีต้นข่อยอยู่มากและเป็นที่ลุ่มน้ำขัง ต่อมาชาวบ้านได้ช่วยกันปรับพื้นที่ โดยนำทรายมาถมให้สูงขึ้นจึงให้มีนามว่า “วัดดอนมูลชัย” ประชาชนร่วมใจกันจัดสร้างวัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ พระสงฆ์อยู่จำพรรษา ๔ รูป เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมที่วัดนี้ ต่อมาถึง พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ย้ายสำนักเรียนไปตั้งที่วัดปทุมคีรี