วัดเกาะตาเถียร ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก

         วัดเกาะตาเถียร

 

 

         วัดเกาะตาเถียร ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะตาเถียร หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒๕ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๗๔ วา ตืดต่อกับที่ดินนางช้วน และนายแปลก ทิศใต้ยาว ๗๕ วา ติดต่อกับทางเดินสาธารณะ ทิศตะวันออกยาว ๔๗ วา ติดต่อกับคลองส่งน้ำชลประทาน ทิศตะวันตกยาว ๓๗ วา ติดต่อกับถนนหลวง และมีธรณีสงฆ์ ๑ แปลง และมีที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓๐ ตารางวา

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบอยู่ใกล้กับลำน้ำปิง อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถ สร้างพ.ศ. ๒๔๙๑ ศาลาการเปรียญกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๑ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๖ หอสวดมนต์กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๕๗ กุฎีสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ หอไตร กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๔๕ สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ ๑ องค์ที่ศาลาการเปรียญ ๑ องค์ พระพุทธรูปอื่นอีรกจำนวน ๔ องค์ เป็นของเก่าเนื้อสัมฤทธิ์

         วัดเกาะตาเถียร สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๓๕๑ มีนามตามชื่อบ้านโดยมีนายกัณฑ์ โพธิ์กัณฑ์ กับนายสุก พรมมา เป็นผู้อุปถัมภ์วัดในระยะแรก ๆ มา ประชาชนชาวบ้านเกาะตาเถียร ร่วมกันสร้างวัดนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๖ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๘ รูป สามเณร ๔ รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๔๖๘ เป็นต้นมา