พระราชกำหนด

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 พ.ศ.2547 รายละเอียด 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 พ.ศ.2547  รายละเอียด