ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

วัดพระนารายณ์


ประวัติความเป็นมา

สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นโดยพระมหากษัตริย์ เนื่องจากมีการค้นพบซากพระอุโบสถซึ่งผูกพัทธสีมา 2 ชั้น และด้วยลักษณะของพระอุโบสถและกำแพงแก้วที่หลงเหลืออยู่นั้นก็มีเอกลักษณ์ที่สะท้อน ว่าเป็นฝีมือสกุลช่างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย นอกจากนี้กำแพงด้านในยังเจาะเป็นช่องเล็กๆ เต็มทั้ง 4 ด้านซึ่งมีไว้สำหรับตามประทีป ดูแล้วคล้ายคลึงกับพระตำหนักนารายณ์ราชนิเวศน์ในจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อครั้งเสด็จล่องมาตามแม่น้ำปิงจนถึงเขาแก้วในพ.ศ.2465 และทรงขึ้นไปตรวจสอบและพบช่องตามประทีปเหล่านี้ที่กำแพงรอบพระอุโสถ จึงทรงสันนิษฐานว่า สมเด็จพระนายณ์มหาราชน่าจะทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ เมื่อครั้งเสด็จไปตีเมืองเชียงใหม่และได้รับชัยชนะ หลังจากเสด็จกลับในพ.ศ.2205


หลักฐานที่พบ

ซากพระอุโบสถ และช่องตามประทีปทางกำแพงด้านในทั้ง ๔ ด้าน เหมือนที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี และรูปทรงลักษณะของพระอุโบสถและกำแพงแก้วที่ยังเหลืออยู่ เป็นฝีมือช่างสมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นกัน


เส้นทาง