วัดมณีบรรพตวรวิหาร
วัดมณีบรรพตวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ที่บ้านเขาแก้ว ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก...

 วัดสีตลาราม
วัดสีตลาราม ตั้งอยู่บ้านจีน ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.๒๔๓๕ เดิมชื่อว่า "วัดน้ำหัก"...

 วัดพระบรมธาตุ
วัดพระบรมธาตุ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าพระธาตุ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก เป็นวัดเก่าแก่ สร้างราวสมัยสุโขทัย ...