กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประกาศเจตนารมณ์ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ


                     วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ จังหวัดตาก ร่วมกับ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตาก จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประกาศเจตนารมณ์ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานดังกล่าว