พิธีเปิดโครงการอบรมปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดท่านา อำเภอเมืองตาก


                     วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดท่านา อำเภอเมืองตาก