พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


                     วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร