พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานแต่งตั้ง และเลื่อนสมณศักดิ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ


                     วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานแต่งตั้ง และเลื่อนสมณศักดิ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันพุธที่ 27 พ.ย.2562 โดยนายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีในครั้ง