ตรวจนับจำนวนนักเรียน โรงเรียนโสภณวรคุณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


                     วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจนับจำนวนนักเรียน โรงเรียนโสภณวรคุณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก