ออกตรวจสภาพพื้นที่ ที่ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ดอยลับแล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก


                     วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมนางสาวจตุรพร วงษ์งาม ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ออกตรวจสภาพพื้นที่ ที่ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อสร้างวัดในพื้นที่หมู่ ๘ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ณ ที่พักสงฆ์ดอยลับแล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก