ทำบุญในวันพระสวนะ ณ วัดสีตลาราม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


                     วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญในวันพระสวนะ ณ วัดสีตลาราม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก