ลงพื้นที่ขออนุญาตเพื่อขอสร้างวัดภูผาธรรม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


                     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ขออนุญาตเพื่อขอสร้างวัดภูผาธรรม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก