เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ณ สนามสอบวัดแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


                     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ณ สนามสอบวัดแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก