ตรวจ วัดโพธิ์(ร้าง) ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


                     วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาว อรปภา ภิญโญฤทธิ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวจตุรพร วงษ์งาม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่ กับสำนักศิลปากร ที่ 6 สุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจ วัดโพธิ์(ร้าง) ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก