พิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง จังหวัดตาก ประจำปี 2562


                     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง จังหวัดตาก ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก