เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ณ สนามสอบวัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


                     พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะภาค ๕ เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ชั้นโท-เอก และนายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ณ สนามสอบวัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก