คณะสงฆ์อำเภอบ้านตาก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมดำเนินโครงการ ตากเมืองสะอาดปราศจากโฟม ในพื้นที่ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก


                     วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะสงฆ์อำเภอบ้านตาก นำโดย พระครูศรีสุทธิคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านตาก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมดำเนินโครงการ ตากเมืองสะอาดปราศจากโฟม ในพื้นที่ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก