พิธีรับใบตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอบ้านตาก พระครูบรมธาตุกิจจาทร ณ วัดพระบรมธาตุ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก


                     นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรับใบตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอบ้านตาก พระครูบรมธาตุกิจจาทร ณ วัดพระบรมธาตุ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก