ลงพื้นที่ ที่พักสงฆ์ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


                     วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมนางสาวจตุรพร วงษ์งาม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการลงพื้นที่ ที่พักสงฆ์ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก