งานกฐิน ณ วัดโคกพลู อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


                     วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงานกฐิน ณ วัดโคกพลู อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก