เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวพุทธ ร่วมงดใช้ถุงพลาสติก และโฟม เข้าวัดทำบุญ


                     สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวพุทธ ร่วมงดใช้ถุงพลาสติก และโฟม เข้าวัดทำบุญ