พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๖ "ตากเกมส์"


                     วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางสุวิมล เทพแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๖ "ตากเกมส์" โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี