ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ณ บ้านพระวอ หมู่ที่ 1 ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


                     วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ฐานะเลขานุการฯ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ณ บ้านพระวอ หมู่ที่ 1 ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอําเภอแม่สอด เป็นประธาน