ประชุมหารือแนวทางในการจัดงานตากสินราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมทีลอซู ศาลากลางจังหวัดตาก


                     วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือแนวทางในการจัดงานตากสินราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมทีลอซู ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน