ทำบุญตักบาตรตามโครงการ ผู้ว่าพาทำบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรม ธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดตาก ณ วัดชัยชนะสงคราม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


                     วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการ ผู้ว่าพาทำบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรม ธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดตาก ณ วัดชัยชนะสงคราม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก