พิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อครูบาวัง พรหมเสโน วัดบ้านเด่น อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


                     วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมพิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อครูบาวัง พรหมเสโน วัดบ้านเด่น อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก