พิธีสมโภชน์ผ้ากฐินพระราชทาน จังหวัดตาก ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


                     วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมพิธีสมโภชน์ผ้ากฐินพระราชทาน จังหวัดตาก ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยกรมทรัพยากรธรณี