พิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อแสวง ทำสีนาค บิดาของท่านพระมหาสมบัติ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน รองเจ้าคณะอำเภอเมืองตาก


                     วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อแสวง ทำสีนาค บิดาของท่านพระมหาสมบัติ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน รองเจ้าคณะอำเภอเมืองตาก ณ วัดสระตลุง