พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ


                     วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และภริยา นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และภริยา ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดเชียงทอง ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ในวันนี้ นายวิโรจน์ ไผ่น้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีตักบาตร