พิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย


                     วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ จังหวัดตาก โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดไผ่ล้อม ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ในวันนี้นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรม ร่วมจัดสถานที่และปฏิบัติงาน ขอบคุณรูปจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก และนายสุนทร