พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


                     วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงพระชนมพรรษา ๙๒ พรรษา โดยมี พระประสิทธิศีลคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานฝ่ายฆราวาส ในวันนี้ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน