โครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม "น้อมนำรักษาศีล ๕" เฉลิมพระเกีบรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


                     วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอพบพระ ร่วมจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม "น้อมนำรักษาศีล ๕" เฉลิมพระเกีบรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วัดราษฎร์เจริญธรรม ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีพระครูอภิวัฒน์คณาภิบาล เจ้าคณะอำเภอพบพระ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญธรรม เป็นประธาน นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพรและกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ