พิธีวันอัฏฐมีบูชา


                     ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดน้ำปุ ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก จัดพิธีวันอัฏฐมีบูชา ในวันนี้ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวนการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี