พิธีสมโภชรางวัลพระราชทานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา รางวัลเสาเสมาธรรมจักร


                     นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา รางวัลเสาเสมาธรรมจักร สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี พระมหาสมบัติ ภทฺทปญฺฺโญ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน