งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


                     จังหวัดตากจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา18.00 น. ที่อาคารกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก