พิธีสืบชะตาป่าชุมชนและปลูกป่าชุมชนห้วยขนุน บ้านไทยสามัคคี


                     วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีสืบชะตาป่าชุมชนและปลูกป่าชุมชนห้วยขนุน บ้านไทยสามัคคี เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ป่าชุมชนห้วยขนุน บ้านไทยสามัคคี ม.9 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก