กิจกรรมทำบุญตักบาตร ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒


                     วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์จังหวัดตาก วัดมณีบรรพตวรวิหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ในวันนี้ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน