โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ


                     วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จังหวัดตากโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก จัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธาน การอบรมปฏิบัติธรรมครั้งนี้ มีนักเรียนจาก โรงเรียนเทศบาล ๔ รัตนวิทยานุสรณ์ จำนวน ๙๕ คน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันนี้ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบัติงาน