การประชุมสัมมนาให้ความรู้และแนวทางขับเคลื่อน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข แก่คณะสงฆ์ ๕ อำเภอฝั่งตะวันตก


                     วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระเทพสิทธาคม เจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมสัมมนาให้ความรู้และแนวทางขับเคลื่อน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข แก่คณะสงฆ์ ๕ อำเภอฝั่งตะวันตก โดยมี พระครูไพศาลศาสนานุกูล เจ้าคณะอำเภอแม่สอด พร้อมทีมงานบรรยายให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติ ในวันนี้ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวนการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อม นางสุวิมล เทพแก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุม และชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้อง