ประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับจังหวัด ๔ อำเภอฝั่งตะวันออก


                     วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์จังหวัดตาก จัดประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับจังหวัด ๔ อำเภอฝั่งตะวันออก ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้และแนวทางการทำงาน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยพระครูไพศาลศาสนานุกูล เจ้าคณะอำเภอแม่สอด และคณะ ในวันนี้ พระเทพสิทธาคม เจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้อง