พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ


                     วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระเทพสิทธาคม เจ้าคณะจังหวัดตาก ประธานฝ่ายสงฆ์ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ในวันนี้ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศาสนาพิธี และร่วมพิธี