โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน


                     วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ในวันนี้ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิด