พิธีบรรจุสรีระสังขาร พระครูประกาศสุภกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์


                     วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมพิธีบรรจุสรีระสังขาร พระครูประกาศสุภกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ต.ตากตก อ.บ้านตาก และมอบตราตั้งเจ้าอาวาสใหม่