พิธีฉลองตราตั้ง เจ้าคณะตำบลเชียงทอง และเจ้าอาวาสวัดลาดยาวใหม่ แด่ พระปลัดดอกดิน นริสฺสโร


                     วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดลาดยาวใหม่ จัดพิธีฉลองตราตั้ง เจ้าคณะตำบลเชียงทอง และเจ้าอาวาสวัดลาดยาวใหม่ แด่ พระปลัดดอกดิน นริสฺสโร โดยมีพระครูสิริสุตวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอวังเจ้า เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ อ่านตราตั้งเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสวัดลาดยาวใหม่