พิธีสรงน้ำพระเถระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ


                     วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดโคกพลู อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จัดพิธีสรงน้ำพระเถระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ซึ่งมีพระเถระเข้าร่วม อาทิ พระราชวีรากร อดีตเจ้าคณะจังหวัดตาก พระเทพสิทธาคม เจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นต้น ในวันนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมภริยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมสรงน้ำพระ