งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒


                     วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ จังหวัดตากจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ วันนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากร่วมพิธี