พิธีวันคล้ายวันราชสมภพ และพิธีสรงน้ำพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจำปี ๒๕๖๒


                     วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ จังหวัดตากจัดพิธีวันคล้ายวันราชสมภพ และพิธีสรงน้ำพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี พระเทพสิทธาคม เจ้าคณะจังหวัดตาก ประธานฝ่ายสงฆ์ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ในวันนี้ นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบัติงานศาสนพิธี